Sustenabilitate

Sustenabilitate

diagrama_romana

Compania noastră înțelege că dezvoltarea durabilă se bazează pe reconcilierea celor 3 componente considerate piloni ai sustenabilității: mediul înconjurător, nevoile sociale și nevoile economice.

Interesele și obiectivele companiei au întotdeauna în vedere îmbinarea creșterii economice, atât proprii cât și a partenerilor, cu dezvoltarea socială a mediilor în care activează și protecția mediului înconjurător.

Obiectivele de sustenabilitatea ale companiei sunt asigurate de calitățile economice și de înaltă calitate și performanță ale produselor sintetice și semi-sintetice Mobil. Acestea asigură eficientizarea consumului de combustibil și au durată prelungită de schimb, în comparație cu echivalentele lor minerale, precum și prelungirea duratei de viață a echipamentelor clienților, astfel asigurând potențiale economii ale costului reînnoirii echipamentelor și ale pierderilor de ulei.

Ca o reflectare calităților produselor comercializate, Gruppo Damidio se comportă întotdeauna cu responsabilitate față de mediul ecologic și social în care își desfășoară activitățile, luând în considerare impactul propriilor acțiuni asupra mediului înconjurător.

Integritatea produselor

integritate

Pornind de la nevoia constantă de a satisface nevoile clienților, noi suntem convinși de integritatea produselor Mobil comercializate, acestea oferind în mod constant calitate și performanță, întotdeauna în conformitate cu reglementările pieței.

Compania a preluat aceste standarde ale calității și le-a adaptat în structura proprie, asigurând această integritate de-a lungul întregului lanț propriu de aprovizionare, livrare și depozitare.

 

Siguranță

siguranta

O prioritate înaltă în cadrul companiei este performanța în siguranță, securitate, sănătate și mediu, asigurate tuturor angajaților la locul de muncă.

Gruppo Damidio se angajează să își desfășoare activitățile în conformitate cu cerințele standardelor SR AC ISO 14001:2008 ale companiei și cerințele legale, implementând, menținând și îmbunătățind continuu sistemele de management de mediu, sănătate și securitate în muncă.